Thiếu Lâm nam giới Phái - thiếu Lâm nam Phái

Hành Động, Phim Bộ, Phim HD, Phim bắt đầu 2012, Phim Truyền Hình, Thuyết Minh, Trung Quốc, Võ Thuật

Bạn đã xem: thiếu hụt lâm phái nam phái tập 40


*

Bối đoạn phim ""Thiếu Lâm phái mạnh Phái"" được đặt vào trận chiến tranh với Oa quốc thời Gia Tĩnh từ năm thứ 29.

Bạn vẫn xem: thiếu hụt lâm nam giới phái tập 40

Trong cuộc chiến với giặc Oa, bố người con trai của vị tổng tiêu đầu gặp gỡ nạn.

Bạn vẫn xem: Phim thiếu hụt lâm phái nam phái tập 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,trọn bộ,tập cuối

fan anh cả Triển Tường và tín đồ em thứ bố Triển Hạo được tăng binh miếu Nam thiếu Lâm cứu giúp thoát, còn bạn con đồ vật Triển bằng bị thủ lĩnh của giặc Oa là Tam đưa ra Đồ Điền bắt rồi dấn làm bé nuôi.Triển Tường từ nhỏ đã luyện tập kiếm pháp, nhưng do bị ám hình ảnh bởi quá khứ nhức thương buộc phải sợ chiến tranh, ghét bỏ tập võ chính vì vậy lén lút rời ra khỏi chùa, trả làm tín đồ câm trôi dạt khắp nơi.

Bạn đang xem: Thiếu lâm nam phái tập 40

Tam bỏ ra Đồ Điền thay tên Triển bởi thành Tam đưa ra Loạn cỗ rồi truyền dạy đao pháp cho Triển Bằng. Triển bằng mau nệm trở thành người có võ thuật siêu phàm trong giới giang hồ.

Xem thêm: Lời Bài Hát Căn Nhà Ngoại Ô (Anh Bằng), Lời Bài Hát Căn Nhà Ngoại Ô

Ảnh hưởng từ Đồ Điền, Triển bởi trở thành một fan khát máu hung tợn độc ác, thậm chí chuẩn bị ra tay giết chết Đồ Điền để tranh giành địa điểm của thân phụ nuôi. Triển Hạo được võ tăng phái mạnh Thiếu Lâm tận trung tâm chỉ dạy. Triển Hạo lâu giới, pháp danh là yêu thích Khứ Chấp. Ba bằng hữu mỗi người một bửa với số đông chí hướng không giống nhau nhưng một lần nữa cùng bị cuốn vào một trận chiến khốc liệt.Tập 1;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-1,RPzH/28784|Tập 2;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-2,RPz4/28784|Tập 3;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-3,RPh1/28784|Tập 4;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-4,RPh3/28784|Tập 5;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-5,RPh5/28784|Tập 6;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-6,RPha/28784|Tập 7;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-7,RPO_/28784|Tập 8;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-8,RPOD/28784|Tập 9;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-9,RPO1/28784|Tập 10;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-10,RPO3/28784|Tập 11;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-11,RPOj/28784|Tập 12;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-12,RPOE/28784|Tập 13;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-13,RPOG/28784|Tập 14;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-14,RPOp/28784|Tập 15;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-15,RPOX/28784|Tập 16;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-16,RPOU/28784|Tập 17;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-17,RPOq/28784|Tập 18;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-18,RP2W/28784|Tập 19;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-19,RP2k/28784|Tập 20;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-20,RPRD/28784|Tập 21;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-21,RPRe/28784|Tập 22;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-22,RPRV/28784|Tập 23;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-23,RPez/28784|Tập 24;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-24,RPe9/28784|Tập 25;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-25,RPeT/28784|Tập 26;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-26,RPeS/28784|Tập 27;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-27,RPVW/28784|Tập 28;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-28,RPVB/28784|Tập 29;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-29,RPVA/28784|Tập 30;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-30,RPVu/28784|Tập 31;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-31,RP1e/28784|Tập 32;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-32,RP1g/28784|Tập 33;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-33,RP1L/28784|Tập 34;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-34,RP19/28784|Tập 35;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-35,RP1a/28784|Tập 36;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-36,RP15/28784|Tập 37;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-37,RP1t/28784|Tập 38;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-38,RP1X/28784|Tập 39;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-39,RP1n/28784|Tập 40;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-40,RP1U/28784|Tập 41;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-41,RP1w/28784|Tập 42;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-42,RP1o/28784|Tập 43;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-43,RP1c/28784|Tập 44;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-44,RP1v/28784|Tập 45;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-45,RP1l/28784|Tập 46;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-46,RP1r/28784|Tập 47;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-47,RP1x/28784|Tập 48;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-48,RP1k/28784|