Lương y Lý Phước Lộc là trong số những người nghiên cứu Diện Chẩn từ khôn xiết sớm. Trải qua ngay gần 40 năm mày mò và sáng tạo, thầy Lý Phước Lộc sẽ tích lũy những kinh nghiệm tay nghề vô cùng quý báu kết hợp giữa bấm huyệt và diện Chẩn. 

*

 Lương Y Lý Phước Lộc cùng Thuyết Đồng Ứng

Lương Y Lý Phước Lộc vẫn phát triển Thuyết Đồng ứng trên cả người người và ứng dụng thuyết này một giải pháp nhần nhuyễn với đạt được kết quả cao trong trong thực tiễn lâm sàng. Những đồ hình Diện Chẩn được ông ví dụ hóa và mô tả bằng bằng những hình vẽ giúp cho tất cả những người học thuận tiện tìm được các điểm đồng ứng bội nghịch chiếu.

Bạn đang xem: 290 lpl thấp khớp thầy lý phước lộc chữa bệnh, 289 lpl trị cảm

 Thuyết Đồng Ứng mang lại rằng: mọi gì như thể nhau hay tựa như nhau thì bao gồm quan hệ cùng với nhau. Ví dụ là những bộ phận có kiểu dáng giống nhau hay tương tự nhau đều phải sở hữu những tương quan, gồm thể tác động hay ảnh hưởng tác động lẫn nhau.

Ví dụ : sống mũi tương tự sống sống lưng nên bao gồm quan hệ cùng với sống sườn lưng (và ngược lại) nhì cánh mũi bao gồm hình dạng tựa như như nhị mông yêu cầu có ảnh hưởng đến mông. Gờ mày gồm dạng tương tự như cánh tay cần có liên quan đến cánh tay, ụ cằm có bản thiết kế như bọng đái cần có tương quan đến bọng đái...

Tìm huyệt trên qui định Đồng Ứng của thầy Lý Phước Lộc

Trong những Lớp học tập Diện Chẩn và Bấm huyệt được tổ chức, ông trả lời tìm huyệt một biện pháp rất dễ dàng và dễ hiểu. Không chú ý vào bài toán nhớ hết các tên huyệt hay các phác đồ dùng kinh nghiệm. Việc tìm và đào bới huyệt chủ yếu dựa trên những các khu vực đồng ứng (đã được vẽ ra hay chưa được vẽ). Vày theo nguyên lý Đồng ứng những phần tử trên cơ thể người cùng hình dáng với nhau thì có thể chữa mang đến nhau, với sinh huyệt cũng hoàn toàn có thể tìm ngay sinh hoạt những thành phần này.

Diện Chẩn cùng Bấm Huyệt của thầy thuốc Lý Phước Lộc

Với phong thái truyền đạt giản dị, dễ dàng hiểu. Các bài giảng của thầy Lý Phước Lộc trình bày đầy sự trung tâm huyết đối với nghề và sự nhiệt tình với những thế hệ học tập trò.

Dưới đây là những bài giảng về Diện Chẩn và Bấm Huyệt của Thầy, mong rằng các bạn tiếp thu thêm để nâng cao tay nghề và ứng dụng kết quả nhằm mang lại lợi ích cho phần lớn người, tốt nhất là người nghèo nhằm mục tiêu giúp chúng ta khỏi bệnh dịch mà không hẳn tốn tiền cài thuốc

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 01

tại Trung chổ chính giữa Trường Sinh Học 

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 02

tại Trung chổ chính giữa Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 03

tại Trung trung ương Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 04

tại Trung trọng tâm Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 05

tại Trung trọng tâm Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 06

tại Trung trung ương Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 07

tại Trung trọng điểm Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 08

tại Trung trung tâm Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 09

tại Trung vai trung phong Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 10

tại Trung tâm Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 11

tại Trung chổ chính giữa Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 12

tại Trung trung ương Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 13

tại Trung vai trung phong Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 14

tại Trung trọng điểm Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 15

tại Trung tâm Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 16

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 17

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 18

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 19

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 20

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 21

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 22

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 23

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 24

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 25

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 26

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 27

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 28

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 29

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 30

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 31

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 32

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 33a

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 33b

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 33c

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 34

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 35

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 36

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 37

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 38

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 39

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 40

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 41

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 42

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 43

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 44

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 45

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 46

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 47

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 48 Đau cột sống

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 49 Đau cột sống

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 50

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 51

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 52

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 53

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 54

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 55

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 56

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 57

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 58

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 59

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 60

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 61

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 62

 

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 63 Đặc Biệt Sự phối hợp

Thầy LPL-Đỗ Đức Ngọc Bs Tây Đông Y YouTube

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 66

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 67

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 68

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 69

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 70

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 71

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 72

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 73

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 74

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 75

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 76

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 77

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 78

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 79

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 80

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 81

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 82

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 83

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 84

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 85

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 86

 

Diện Chẩn và Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 87

 

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD88 Khóa 7 Ngày 25 8 2014

Tai Trung trọng điểm TSH Điển quang đãng YouTube

 

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD89 Khóa 7 Ngày 25 8 2014

Tai Trung trung khu TSH Điển quang đãng YouTube

 

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD90 Khóa 7 Ngày 25 8 2014

Tai Trung trung khu TSH Điển quang đãng YouTube

 

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD91 Khóa 7 Ngày 25 8 2014

Tai Trung tâm TSH Điển quang đãng YouTube

 

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD92 Khóa 7 Ngày 25 8 2014

Tai Trung trung khu TSH Điển quang đãng YouTube 2

 

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD93 Khóa 7 Ngày 25 8 2014

Tai Trung tâm TSH Điển quang YouTub

Phương pháp Đồng Ứng Trị Liệu của Thầy LÝ PHƯỚC LỘC

 Hãy học bí quyết tự chữa dịch cho mình, vô cùng nhẹ nhàng, không sử dụng thuốc cơ mà kết qủa thần kỳ ngạc nhiên khỏi bệnh dịch nhanh chóng, cần thịnh hành đến mọi tín đồ pp Đồng Ứng trị liệu của thần y Lý Phước Lộc

 Video dạy chữa bệnh theo pp. Đồng Ứng Trị Liệu của Thầy LÝ PHƯỚC LỘC

 Lời nói đầu của Thầy Đỗ Đức Ngọc :

 Điểm đặc biệt của Thầy Lý Phước Lộc là Thầy đã khàm phá ra cơ thể có sẵn kho thuốc qúy nó tự chữa khỏi bệnh, khi cơ thể bị bệnh, mặc dù chúng ta có thể chưa biết tên bệnh nó là gì, thì hệ thống nội dược vào cơ thể mà tây y gọi là système de l"endocrine cũng đã sản xuất ra thuốc chữa bệnh đó rồi và thuốc đó nó được cất dấu nằm ở những điểm đối xứng xuất xắc đồng ứng là chỗ không đau, khi chúng ta tìm ra, tay chúng ta chạm vào chỉ một trong các điểm đối xứng hay đồng ứng đó nó cho cảm giác đau, thì vị trí đó chính là thuốc, chúng ta chỉ việc dùng ngón tay day vào đó hết nhức thì bệnh chúng ta khỏi.

 Như vậy, việc của chúng ta là phải tìm xem thuốc chữa bệnh cho cơ thể chúng ta được cất dấu ở đâu để tìm ra nó, day vào đó để khỏi bệnh, thì công việc tìm những điểm cất dấu thuốc trên người không phải là dễ tìm, phải mất nhiều thời gian tìm tòi nghiên cứu, nhưng mà may nắm Thầy Lý Phước Lộc đã nghiên cứu và tìm ra những điểm cơ thể cất dấu thuốc tự chữa bệnh đó rất dễ dàng và đã hệ thống hóa nó bằng phương pháp đồng ứng trị liệu, giúp chúng ta tìm ngay ra được điểm cất thuốc của cơ thể để chữa đúng vào bệnh mà ko bị phản ứng phụ. 

 Phương pháp Đồng Ứng Trị Liệu Corresponding response therapycủa Thầy Lý Phước Lộc dễ học dễ thực hành nhẹ nhàng có lại kết qủa nhanh bất ngờ mà mọi người ko phải là thầy thuốc, chưa từng học ngành y, ai cũng có thể tự chữa khỏi bệnh cho chính mình, mang đến những người thân vào gia đình và bạn bè xa gần ko phải tốn tiền thuốc. 

 Thầy là người Việt phái mạnh đầu tiên trên thế giới phát minh ra phương pháp này, đã đi giảng dạy và truyền bá khắp năm châu mà hiện nay ngành y chính thống không có, Thầy xứng đáng là vị tổ khai sáng phương pháp Đồng Ứng Trị Liệu.

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu khuyến khích đến mọi người hãy tự học theo tài liệu của Thầy để nối tiêp kế thừa một phương pháp chữa bệnh tuyệt vời lưu lại truyền cho các thế hệ mai sau.

 Video 1  https://youtu.be/S_Kv6UfMfk0

 https://drive.google.com/file/d/1MH5IhkmbjIdHcAljwzEzWkncHEgUAXEd/view?usp=sharing

Video 2  https://youtu.be/cJ9UYveb1RQ

 https://drive.google.com/file/d/11wRzBkLCc-pvW40l5ugOPlIETITqshIb/view?usp=sharing

Tiểu sử (Biography) Thầy Lý Phước Lộc

Thầy Lý Phước Lộc sinh vào năm Giáp Thân tại xã Phước Hải tỉnh giấc Phước tuy (Bà Rịa) Master Ly was born at Phước Hải Village in Phước tuy Province.

Xem thêm: Màn Hình Mở Rộng Cho Laptop 15 Inch E, Mở Rộng Màn Hình Laptop Chất Lượng, Giá Tốt

1965 – 1966 : sv Đại học Khoa Học sài gòn Student at Saigon Science University

1966 – 1975 : Sĩ quan không Quân vn Cộng Hòa Air Force Officer of The Republic of Vietnam

1981 – 1995 : thành viên nhóm phân tích Diện Chẩn Điều Khiển phương pháp Bùi Quốc Châu

Member of the group called Research and Improvement of Face Diagnosis – Cybernetic Therapy (FACY, Dien Chan Lieu Phap)

1995 : Định cư tại Hoa Kỳ, tè bang California Settled in California, USA

Thầy Lý Phước Lộc bước đầu phổ biến chuyển và phát triển việt nam Đồng Ứng Liệu Pháp từ năm 2012 ngơi nghỉ Hoa Kỳ, Canada, Đức, Pháp, Hòa Lan, Bỉ, Thụy Sĩ, Tiệp khắc ...

Master Ly has disseminated và evolved Ly’s Corresponding Therapy since 2010 in The United State of America, Canada, Germany, France, Holland, Belgium, Switzerland, the Czech Republic, & other countries.

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ VIỆT-NAM ĐỒNG ỨNG LIỆU PHÁP (VIỆT phái mạnh ĐỒNG ỨNG LIỆU PHÁP) (INTRODUCTION to lớn LY’S CORRESPONDING RESPONSE THERAPY)

A. Tiểu truyện (About the writer) Thầy Lý Phước Lộc nguyên là môn đồ của Thầy Bùi Quốc Châu và cũng chính là thành viên của tập thể nhóm Nghiên cứu vớt & cải cách và phát triển Diện Chẩn Điều Khiển biện pháp (DCĐKLP Bùi Quốc Châu) trong những năm 80. Qua nhiều năm nghiên cứu và phân tích LÝ ĐỒNG ỨNG, Thầy Lộc đã khối hệ thống hóa với xây dựng nước ta Đồng Ứng liệu pháp (VIỆT phái mạnh ĐỒNG ỨNG LIỆU PHÁP), một cách thức đơn giản và rất kết quả tìm Sinh-Huyệt khắp body toàn thân để điều trị phần đông rối loạn tác dụng của khung hình mà không đề nghị dùng thuốc, dầu, cao dán (salonpas), kim châm, xuất xắc dụng cụ, v.v. Master Loc Phuoc Ly was a student of Master Chau Quoc Bui và a member of the group called Research và Improvement of Face Diagnosis – Cybernetic Therapy (FACY, Dien Chan Lieu Phap) in the 1980’s. After several years of studying the law of Corresponding Response, Master Ly has systemized & developed “Ly’s Corresponding Response Therapy,” a simple and very effective method that searches for acupressure points, called Sinh-Huyệt, on the entire body toàn thân to treat or alleviate ailments và physiological disturbances without the need of medication, medical oil, therapeutic wraps, needles, or any other means.

B. Nguồn gốc (History) VIỆT nam ĐỒNG ỨNG LIỆU PHÁP đã được hình thành dựa vào ba nguồn y-học chính: Ø Dân gian : Cạo gió, Giác hơi, Chích Lễ Ø cổ truyền : Châm cứu, Bấm Huyệt Ø tân tiến : khung người học

Corresponding Response Therapy was developed based on three medicine sources: Ø Vietnamese Folk Medicine: such as Cạo Gió (a method of using either a piece of ginger, a coin, or a hard-boiled egg lớn rub the back & the chest of patients in order to clear stagnation & re-stimulate Qi/blood flow), Giác tương đối (cupping therapy), Chích Lễ (a method of pricking or piercing specific points on the surface of body toàn thân and squeezing out “bad” blood)

Ø Eastern Ancient Medicine: such as acupressure & acupuncture Ø Modern medicine: Physiology và Anatomy

II. NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA VIỆT nam ĐỒNG ỨNG LIỆU PHÁP A. Đồng Ứng trị liệu Pháp 1) phương pháp điều trị những dịch chứng không dùng thuốc, không sử dụng kim châm, xuất xắc dụng cụ. 2) đa số bằng những phương tiện đi lại cơ hữu của bạn dạng thân: Ngón tay, Bàn tay, Cùi chỏ, Gót chân, v.v. Bạn trị bệnh dịch vẫn rất có thể dò tìm, tác động đúng chuẩn vào Sinh Huyệt theo Lý Đồng Ứng. B. Lý Đồng Ứng 1) Theo giáo lý Âm Dương: Vạn hữu Không ngoài Âm Dương. Âm Dương tuy Dị cơ mà Tương Đồng. Chúng rất có thể hóa giải hay hổ tương, cùng phát triển, trường thọ theo quy luật của Vũ Trụ. 2) phần nhiều cơ quan lại Tạng đậy của con tín đồ cũng theo quy vẻ ngoài Âm Dương. Chúng bao gồm mối đối sánh mật thiết cùng với nhau trong một khối thống nhất. C. Sinh Huyệt (SH)? 1) Sinh huyệt là bộc lộ bất thường hay là Điểm nhạy cảm duy nhất của khung người khi khung người đã & đang gồm bệnh. * chúng thường xuất hiện một cách tất cả hệ thống. 2) lúc SH được phát hiện tại và tác động kịp thời, hiện tượng Cảm Ứng xảy ra ngay tức tương khắc như một Lực Đòn Bẩy đẩy đi phần nhiều Rối loạn tính năng của khung hình một biện pháp kỳ diệu. 3) SH có bố dạng: · Thống điểm · thể hiện khác thường (mụn nhọt đỏ/ trắng, chỉ tiết v.v.) · Bất Thống điểm D. Tra cứu Sinh Huyệt (SH) như thế nào? 1) Như sẽ nói SH là một biểu lộ thông tin căn bệnh lý, đôi khi là cửa ngõ của việc khai thông khí huyết, tái lập lại những hiếm hoi tự của cơ thể. Do vậy ĐƯTLP rước SH làm các đại lý cho bài toán Chẩn Trị; và công việc Chẩn Trị thường xẩy ra đồng lúc. 2) câu hỏi Chẩn Trị này đạt được công dụng đến đâu tùy thuộc vào sự hòa hợp tác và cảm thông giữa người mắc bệnh và tín đồ điều trị. 3) phụ thuộc thuyết Âm Dương, Tam Tài, Lý Đồng Ứng, Sinh Huyệt được xác định theo cha yếu tố: Đồng Hình, Đồng Thế, cùng Đồng Thể. · Đồng về Hình: Đồng Dạng · Đồng về Thế: Động/Tĩnh, Cao/Thấp, Co/Thẳng, v.v. · Đồng về Thể: Mềm/Cứng, Thô/Láng, Mỏng/Dày, v.v. Thí dụ: · Chỏ/Gối, Khuỷu/Kheo, Cổ tay/Cổ chân/Cổ gáy/Cổ Họng, v.v. · Bụng/Kheo/Khuỷu, Ót/Gót, Nách/Háng, Mông/Vai/Gót, v.v.

E. Quan Điểm 1) bệnh trạng có hai loại: Ø căn bệnh Chứng: Rối loạn chức năng Ø bệnh Tật: Tổn thương ví dụ (thuộc quy trình Sinh, Lão, Bệnh, Tử) 2) Khi đánh giá và nhận định được SH, người nào cũng có thể trị được bệnh cho chính bản thân, gia đình, và người thân trong gia đình không khác nhau tuổi tác, Nam giỏi Nữ. 3) *** không có bất kì ai chữa căn bệnh cho Mình bởi chính mình *** F. Tuấn kiệt Ø Đơn Giản - hiệu quả - mau lẹ - tự nhiên và thoải mái - dễ dàng Học - dễ dàng Hành - tự tin G. Phương Châm Ø Phòng bệnh dịch hơn Chữa căn bệnh Ø cứu vãn Mình- cứu vớt Người

Đồng Ứng Trị liệu pháp là gì? Môn học chữa bệnh dịch theo lý Đồng Ứng để tìm Sinh huyệt kiểm soát và điều chỉnh lại đông đảo rối loạn chức năng của cơ thể. Sinh Huyệt (SH )?

SH là điểm nhạy cãm nhất của khung người tuỳ ko & thời hạn ứng hiện một cách gồm hệ thống Sinh huyệt ( S H ) được xem là nơi báo bệnh đồng thời là vấn đề chửa trị của khung người đã và đang cần đến . Nói khác đi SH bao gồm hiệu năng : Chẩn Trị đồng lúc .

SH thường xuất hiện thêm duới 3 dạng :

Điểm cực đau ( thống điểm ) Những biểu thị bất thường xuyên như : nhọt nhọt white , đỏ ..., Tàn hương , chỉ tiết , điểm nổi cộm v/v ...Điểm không đau không bình thường .

Phương tiện yêu cầu dùng khi tìm huyệt  Đôi bàn tay , các ngón tay của người chẩn trị là chủ yếu .

tra cứu SH ra làm sao ? 

Dựa vào 3 chính sách : 

Đồng hình : Khớp theo khớp ,Chỏ / Gối , Khuỹu / Khoeo , Ót / Gót v/v...Đồng nỗ lực : Cao theo cao , rẻ theo tốt , ngữa theo ngữa v/v ...Đồng thể : Cứng , mượt , Thô ,Láng ,Sâu , cạn v /v ...

Sinh huyệt , A thị huyệt , Kỳ huyệt có khác biệt ?  Không không giống . Tại sao khi tìm kiếm được SH lại tác động 7 lần?

Số 7 là số lượng ước lượng nhằm tránh sự vượt liều khi tác động đồng thời là số lượng mang chân thành và ý nghĩa thoát khổ ( bệnh dịch Khổ ) .

Link đoạn clip đầy đủ các bài giảng của Thầy Lý Phước Lộc: https://www.youtube.com/channel/UCfRJUx1mLq9ANY929puo-fA