Thực hiện tại thủ tục cấp lại chứng minh nhân dân bao gồm làm đổi số chứng minh nhân dân không?

Theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 05/1999/NĐ-CP, Mục I Thông tứ 04/1999/TT-BCA, số chứng minh nhân dân (CMND) được lao lý như sau:

“Mỗi công dân việt nam chỉ được cung cấp một CMND và có một số CMND riêng. Nếu tất cả sự biến hóa hoặc bị mất CMND thì được thiết kế thủ tục đổi, cấp cho lại một giấy CMND khác tuy thế số ghi bên trên CMND vẫn giữ vừa lòng số ghi trên CMND đang cấp”.

Theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 05/1999/NĐ-CP, Mục II.2.b Thông tư 04/1999/TT-BCA, công dân nên làm lại CMND khi bị mất chứng tỏ nhân dân.

Theo đó đk để được cấp đổi, cung cấp lại CMND như sau:

Đã được cấp chứng tỏ nhân dân;

Bị mất minh chứng nhân dân;

Không trực thuộc diện đối tượng người tiêu dùng tạm thời chưa được cấp chứng tỏ nhân dân

Bài viết liên quan