Chuyển đổi euro (EUR) và vn Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Euro hôm nay là 1 EUR = 24.943,06 VND. Tỷ giá trung bình EUR được tính từ tài liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Euro.


(*) các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, nam giới Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Bảng tỷ giá euro (EUR) trên 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Euro mới nhất hôm nay tại những ngân hàng.Ở bảng so sánh tỷ giá mặt dưới, quý hiếm màu xanh sẽ khớp ứng với giá bán cao nhất; màu đỏ khớp ứng với giá bán thấp nhất vào cột.


Ngân hàngMua chi phí mặtMua đưa khoảnBán tiền mặtBán đưa khoản
ABBank24.436,0024.534,0025.683,0025.770,00
ACB24.642,0024.741,0025.314,0025.314,00
Agribank24.603,0024.622,0025.575,00
Bảo Việt24.395,0024.656,0025.567,00
BIDV24.548,0024.614,0025.537,00
CBBankxem tại s360.vns360.vnweb giá
Đông Ás360.vnwebgiá.comwebgiá.coms360.vn
Eximbankxem trên s360.vnwebgiá.comxem trên s360.vn
GPBankxem tại s360.vnweb giás360.vn
HDBankweb giáwebgiá.comweb giá
Hong Leongxem tại s360.vns360.vnwebgiá.com
HSBCs360.vnxem tại s360.vns360.vnweb giá
Indovinaxem tại s360.vnwebgiá.coms360.vn
Kiên Longweb giáwebgiá.coms360.vn
Liên Việts360.vnxem trên s360.vn
MSBxem trên s360.vnxem trên s360.vns360.vns360.vn
MBwebgiá.coms360.vnweb giáxem tại s360.vn
Nam Áxem trên s360.vnweb giás360.vn
NCBs360.vnxem tại s360.vns360.vns360.vn
OCBs360.vns360.vns360.vnweb giá
OceanBanks360.vnweb giá
PGBanks360.vns360.vn
PublicBankweb giás360.vnweb giáwebgiá.com
PVcomBankxem tại s360.vns360.vns360.vnwebgiá.com
Sacombankweb giás360.vns360.vns360.vn
Saigonbanks360.vnwebgiá.coms360.vn
SCBxem trên s360.vns360.vns360.vnweb giá
SeABankweb giáweb giáwebgiá.comxem trên s360.vn
SHBs360.vns360.vnweb giá
Techcombanks360.vns360.vnwebgiá.com
TPBwebgiá.comwebgiá.coms360.vn
UOBxem trên s360.vnxem tại s360.vns360.vn
VIBweb giáwebgiá.comwebgiá.com
VietABankweb giás360.vns360.vn
VietBanks360.vnxem tại s360.vnwebgiá.com
VietCapitalBanks360.vnweb giáxem tại s360.vn
Vietcombankxem trên s360.vnweb giás360.vn
VietinBankxem tại s360.vns360.vnweb giá
VPBankxem tại s360.vns360.vnwebgiá.com
VRBweb giáxem tại s360.vnxem tại s360.vn

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá bán EUR tại 40 bank ở trên, s360.vn xin bắt tắt tỷ giá bán theo 2 nhóm chủ yếu như sau:

Ngân hàng mua triệu euro (EUR)

+ bank VietCapitalBank đang download tiền mặt triệu euro với giá bèo nhất là: 1 EUR = 23.743,00 VND

+ bank VietCapitalBank đã mua giao dịch chuyển tiền Euro với giá rẻ nhất là: 1 EUR = 23.982,00 VND

+ bank MSB đang mua tiền mặt triệu euro với giá cao nhất là: 1 EUR = 24.876,00 VND

+ bank OCB đã mua giao dịch chuyển tiền Euro cùng với giá tối đa là: 1 EUR = 24.869,00 VND

Ngân sản phẩm bán euro (EUR)

+ bank Sacombank đang bán tiền mặt triệu euro với giá bèo nhất là: 1 EUR = 25.082,00 VND

+ bank Sacombank sẽ bán chuyển khoản Euro với giá bèo nhất là: 1 EUR = 24.982,00 VND

+ bank OCB đang bán tiền mặt triệu euro với giá tối đa là: 1 EUR = 26.233,00 VND

+ bank MSB đã bán chuyển khoản Euro cùng với giá cao nhất là: 1 EUR = 25.791,00 VND