Thư đã xóa được chuyển mang đến hộp thư Thùng Rác. Khi chúng ta xóa thư thì thư này được lưu vào Thùng Rác của khách hàng 30 ngày, tiếp nối sẽ bị xóa vĩnh viễn. Khi chúng ta xóa e-mail khỏi iCloud.com, e-mail đó sẽ bị xóa trên toàn bộ các thiết bị của bạn đã bật Mail trong setup iCloud.

Bạn đang xem: Cách xoá mail trên iphone

Bạn cũng có thể có thể chuyển đổi nơi lưu trữ thư sẽ xóa của mình.


Quan trọng: Nếu các bạn xem Mail iCloud vào một ứng dụng khác (ví dụ: ứng dụng Mail trên iPhone, ipad hoặc iPod touch), thư của bạn có thể bị xóa sớm rộng 30 ngày tùy trực thuộc vào cài đặt của ứng dụng.


Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

Nếu bạn đã chọn 1 thư: Nhấp vào ở phía trên cùng bên phải.

Nếu các bạn đã chọn những thư: Nhấp vào Xóa.

Nếu thấy

*
thay do , điều đó tức là bạn đã lựa chọn "Hiển thị biểu tượng Lưu Trữ trong thanh công cụ" trong Tùy chọn Mail. Hãy xem lưu lại Trữ thư điện tử Trong Mail trên iCloud.com. Để xóa một hoặc những thư, thực hiện một trong số cách sau:

Nếu chúng ta đã chọn 1 thư: Nhấp vào

*
nghỉ ngơi trên cùng bên phải, sau đó nhấp vào Xóa Thư.

Nếu các bạn đã chọn những thư: Nhấp vào Di Chuyển, nhấp vào Thùng Rác, tiếp nối nhấp vào Di Chuyển.


Dọn sạch sẽ Thùng rác


Bạn hoàn toàn có thể xóa tất cả thư trong Thùng Rác và một lúc.

Xem thêm:


Quan trọng: Khi các bạn dọn không bẩn Thùng Rác, thư sẽ bị xóa vĩnh viễn. Bạn không thể khôi phục những thư đó.


Chọn Dọn không bẩn Thùng Rác, rồi nhấp vào Dọn sạch sẽ Thùng Rác một đợt nữa.


Xóa Thư Ngay mau lẹ Và Vĩnh Viễn


Bạn rất có thể đặt Mail iCloud ở chính sách xóa thư vĩnh viễn và ngay lập tức khi bạn xóa, cầm cố vì dịch chuyển đến Thùng Rác.

Trong tab download Đặt Chung, bỏ chọn “Di gửi thư đang xóa vào”, tiếp đến chạm vào Xong.


Thay đổi vị trí của thư vẫn xóa


Theo mang định, thư vào Mail iCloud sẽ tiến hành chuyển tới Thùng Rác khi chúng ta xóa chúng. Bạn cũng có thể thay đổi thư mục chứa thư bị xóa.

Trong tab mua Đặt Chung, lựa chọn "Di chuyển thư sẽ xóa đến", lựa chọn 1 thư mục hoặc nhấp vào

*
để chế tác thư mục mới, rồi nhấp vào Xong.


Để xóa những thư mục Mail, hãy xem thu xếp Email Theo folder Trong Mail trên iCloud.com.