Cách Viết Chữ Trong Excel Có Video Hướng Dẫn, Cách Trình Bày Văn Bản Trong Excel Đẹp Như Word

Excel cho s360.vn 365 Excel cho s360.vn 365 dành cho máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel for iPad Excel for iPhone Excel cho máy tính bảng Android Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel cho điện thoại Android Excel Mobile Xem thêm…Ít hơn

Bạn có thể thêm chú thích vào ô. Khi ô có chứa chú thích, một chỉ báo sẽ xuất hiện ở góc của ô. Khi bạn di chuột qua ô, chú thích sẽ xuất hiện.

Đang xem: Cách viết chữ trong excel

*

mention người đề địa chỉ nhận xét cho họ – việc này sẽ gửi cho họ thông báo qua email về nhận xét.

Bấm vào nút Đăng (hoặc nhấn Ctrl+Enter).

Nếu người khác muốn thêm nội dung, họ có thể bấm chuột phải vào ô và chọn Trả lời cho chú thích.

Nếu bạn cần chỉnh sửa chú thích theo luồng, hãy đặt con trỏ vào ô. Sau đó, đặt con trỏ lên chính văn bản chú thích, rồi bấm vào Chỉnh sửa

Nếu bạn cần xóa chú thích theo luồng, hãy bấm chuột phải vào ô, rồi bấm vào Xóa chú thích.

Nếu bạn cần xóa câu trả lời, hãy đặt con trỏ vào ô. Sau đó, đặt con trỏ lên chính văn bản trả lời, rồi bấm vào Xóa.

Nếu chuỗi chú thích đã hoàn tất thì bạn có thể đánh dấu chuỗi chú thích là Đã giải quyết: đặt con trỏ vào ô, rồi bấm vào … > giải quyết chuỗi. Bạn vẫn có thể xem chú thích nhưng sẽ không có thêm bổ sung nào khác được thực hiện trừ khi chú thích được mở lại. Bất kỳ ai có quyền truy nhập bằng ghi vào sổ làm việc đều có thể giải quyết hoặc mở lại chú thích.

Lưu ý: Xin lưu ý rằng người khác có thể chỉnh sửa chú thích của bạn. Chú thích trong Office chú thích được lưu trữ trong tệp nên bất kỳ ai có quyền truy nhập vào tệp của bạn đều có thể chỉnh sửa chú thích của bạn.

Chèn ghi chú đơn giản cho mục đích chú giải

Bấm chuột phải vào ô, rồi bấm vào Chèn chú thích (hoặc nhấn Shift+F2). Nếu bạn đang sử dụng Excel for Office 365, hãy bấm chuột phải vào ô, rồi chọn Ghi chú mới.

Nhập văn bản chú giải của bạn.

Bấm ra bên ngoài hộp.

Nếu bạn cần chỉnh sửa ghi chú, hãy bấm chuột phải vào ô, rồi bấm vào Chỉnh sửa chú thích. Nếu bạn đang sử dụng Excel for Office 365, hãy bấm chuột phải vào ô, rồi chọn Chỉnh sửa ghi chú

Nếu bạn cần xóa ghi chú, hãy bấm chuột phải vào ô, rồi chọn Xóa chú thích. Nếu bạn đang sử dụng Excel for Office 365, hãy bấm chuột phải vào ô, rồi chọn Xóa ghi chú.

Xem lại tất cả chú thích trong sổ làm việc

Ngăn Tác vụ Chú thích hiển thị cho bạn tất cả các chú thích trên trang tính hiện tại và cho phép bạn dẫn hướng đến các trang tính khác để xem lại các chú thích đó.

Chọn trang tính đầu tiên chứa chú thích, rồi trên dải băng, bên cạnh menu Soạn thảo , chọn Chú thích.

Xem lại các chú thích được liệt kê. Chọn một chú thích để xem ô có chứa chú thích đó và để thực hiện thay đổi cho chú thích.

Khi đã xem lại bộ chú thích cuối cùng, bạn có thể quay lại nơi bạn đã bắt đầu: ở cuối danh sách, chọn Trở về chú thích đầu tiên.

Có gì khác biệt giữa chú thích và ghi chú?

Trong Excel for Office 365, bạn có thể chọn một trong hai loại chú thích, đó là chú thích và ghi chú. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Chú thích theo luồng và ghi chú.

Sao chép chú thích theo luồng hoặc ghi chú vào các ô khác

Chọn (các) ô chứa chú thích mà bạn muốn sao chép.

Nhấn Ctrl+C.

Trên tab Trang đầu, bấm vào mũi tên bên dưới Dán, rồi bấm vào Dán đặc biệt.

Trong hộp thoại Dán đặc biệt, bên dưới Dán, bấm vào Chú thích, rồi bấm vào OK.

Để hủy bỏ viền di chuyển, bấm vào một ô khác hoặc nhấn Esc.

Lưu ý: 

Đừng nhấn Enter sau khi bấm vào OK. Nếu bạn làm vậy thì không chỉ chú thích mà cả nội dung trong ô cũng sẽ được sao chép vào vùng dán.

Chú thích được sao chép sẽ thay thế mọi chú thích hiện có trong vùng đích.

Hiển thị hoặc ẩn chỉ báo

Theo mặc định, Excel sẽ hiển thị chỉ báo khi ô có chứa chú thích hoặc ghi chú. Bạn có thể kiểm soát cách Excel hiển thị chú thích và chỉ báo trong ô thông qua việc thay đổi cài đặt mặc định thành luôn hiển thị hoặc ẩn chú thích.

Bấm vào tab Tệp, rồi bấm vào Tùy chọn.

Trong danh mục Nâng cao, bên dưới Hiển thị, thực hiện một trong các thao tác sau:

Để ẩn cả chú thích lẫn chỉ báo trong toàn bộ sổ làm việc, bên dưới Với các ô có chú thích, hiển thị, bấm vào Không có chú thích hoặc chỉ báo.

Để hiển thị chỉ báo nhưng chỉ hiển thị chú thích khi bạn đặt con trỏ vào ô chứa chú thích, bên dưới Với các ô có chú thích, hiển thị, bấm vào Chỉ có chỉ báo và hiển thị chú thích khi di chuột qua.

Để luôn hiển thị cả chú thích lẫn chỉ báo, bên dưới Với các ô có chú thích, hiển thị, bấm vào Chú thích và chỉ báo. Lưu ý rằng trong Excel for Office 365, cài đặt này chỉ áp dụng cho ghi chú chứ không áp dụng cho chú thích theo luồng.

Thay đổi tên mặc định được hiển thị

Excel đánh nhãn cho từng chú thích theo luồng bằng tên của người hiện đang đăng nhập bằng tài khoản của họ. Bạn không thể thay đổi nhãn này bằng cách nhập đè lên. Tuy nhiên, ghi chú thì khác. Excel đánh nhãn cho ghi chú bằng cách sử dụng tên mà bạn chỉ định trong hộp thoại Tùy chọn. Quy trình sau đây giải thích cách thay đổi tên xuất hiện trên ghi chú, chứ không phải trên chú thích theo luồng.

Bấm vào tab Tệp, rồi bấm vào Tùy chọn.

Trong danh mục Chung, bên dưới Cá nhân hóa bản s360.vn Office của bạn, nhập tên vào hộp Tên người dùng.

Lưu ý: 

Nếu hộp Tên người dùng trống, Excel sẽ tự động đặt giá trị cho hộp Tên người dùng là tên người dùng của bạn và sử dụng tên đó cho nhãn.

Xem thêm:

Mặc dù bạn không thể ngừng việc đánh nhãn cho ghi chú, bạn vẫn có thể loại bỏ nhãn khỏi ghi chú bằng cách xóa nhãn.

In chú thích và ghi chú trong Excel

Cần làm gì nếu bạn bỏ lỡ Chú thích Mới và Ghi chú Mới từ menu ngữ Excel cảnh của bạn

Chèn chú thích theo luồng để thảo luận

Bấm chuột phải vào ô, rồi bấm vào Chú thích mới.

Nhập chú thích của bạn.

Bấm vào nút Đăng (hoặc nhấn ⌘+Enter).

Nếu người khác muốn thêm nội dung, họ có thể bấm chuột phải vào ô và chọn Trả lời cho chú thích.

Nếu bạn cần chỉnh sửa chú thích theo luồng hoặc trả lời, hãy đặt con trỏ lên ô. Sau đó, đặt con trỏ lên chính văn bản chú thích, rồi bấm vào Chỉnh sửa. Bạn chỉ có thể chỉnh sửa chú thích mình đã tạo.

Nếu bạn cần xóa chú thích theo luồng, hãy bấm chuột phải vào ô, rồi bấm vào Xóa chú thích.

Nếu bạn cần xóa câu trả lời, hãy đặt con trỏ vào ô. Sau đó, đặt con trỏ lên chính văn bản trả lời, rồi bấm vào Xóa.

Nếu một chuỗi chú thích đã hoàn tất thì bạn có thể đánh dấu chuỗi chú thích đó là Đã giải quyết: đặt con trỏ vào ô, rồi bấm vào … > giải quyết luồng. Bạn vẫn có thể xem chú thích nhưng sẽ không có thêm bổ sung nào khác được thực hiện trừ khi chú thích được mở lại. Bất kỳ ai có quyền truy nhập bằng ghi vào sổ làm việc đều có thể giải quyết hoặc mở lại chú thích.

Theo mặc định, Excel for Mac sẽ hiển thị chỉ báo khi ô có chứa chú thích hoặc ghi chú. Bạn có thể kiểm soát cách Excel hiển thị chú thích và chỉ báo trong ô thông qua việc thay đổi cài đặt mặc định thành luôn hiển thị hoặc ẩn chú thích.

Bấm vào Excel > Tùy chọn > Xem (bên dưới Tác giả).

Trong hộp thoại Xem, bên dưới Với các ô có chú thích, hiển thị, thực hiện một trong các thao tác sau:

Để ẩn cả chú thích và chỉ báo trong toàn bộ sổ làm việc, bấm vào Không có chú thích hoặc chỉ báo.

Để hiển thị chỉ báo nhưng chỉ hiển thị chú thích khi bạn đặt con trỏ vào ô chứa chú thích, bấm vào Chỉ có chỉ báo và hiển thị chú thích khi kéo qua.

Để luôn hiển thị cả chú thích và chỉ báo, bấm vào Chú thích và chỉ báo.

Excel đánh nhãn cho từng chú thích theo luồng bằng tên của người hiện đang đăng nhập bằng tài khoản của họ. Bạn không thể thay đổi nhãn này bằng cách nhập đè lên. Tuy nhiên, ghi chú thì khác. Excel đánh nhãn cho ghi chú bằng cách sử dụng tên mà bạn chỉ định trong hộp thoại Tùy chọn. Quy trình sau đây giải thích cách thay đổi tên xuất hiện trên ghi chú, chứ không phải trên chú thích theo luồng.

Bấm vào Excel > Tùy chọn > Chung.

Trong hộp thoại Chung, bên dưới Cá nhân hóa, nhập tên vào hộp Tên người dùng.

Lưu ý: 

Nếu hộp Tên người dùng trống, Excel sẽ tự động đặt giá trị cho hộp Tên người dùng là tên người dùng của bạn và sử dụng tên đó cho nhãn.

Mặc dù bạn không thể ngừng việc đánh nhãn cho ghi chú, bạn vẫn có thể loại bỏ nhãn khỏi ghi chú bằng cách xóa nhãn.

Ngăn Tác vụ Chú thích hiển thị cho bạn tất cả các chú thích trên trang tính hiện tại và cho phép bạn dẫn hướng đến các trang tính khác để xem lại các chú thích đó.

Chọn trang tính đầu tiên chứa chú thích, rồi trên dải băng, bên cạnh menu Soạn thảo , chọn Chú thích.

Xem lại các chú thích được liệt kê. Chọn một chú thích để xem ô có chứa chú thích đó và để thực hiện thay đổi cho chú thích.

Khi đã xem lại bộ chú thích cuối cùng, bạn có thể quay lại nơi bạn đã bắt đầu: ở cuối danh sách, chọn Trở về chú thích đầu tiên.

In chú thích và ghi chú trong Excel

Cần làm gì nếu bạn bỏ lỡ Chú thích Mới và Ghi chú Mới từ menu ngữ Excel cảnh của bạn

mention người đề địa chỉ nhận xét – việc này sẽ gửi cho họ thông báo qua email về nhận xét.

Chọn nút Đăng Chú thích (hoặc nhấn Ctrl+Enter).

Nếu người khác muốn thêm nội dung, họ có thể bấm chuột phải vào ô, rồi chọn Trả lời mới.

Nếu bạn cần xóa chú thích theo luồng, hãy bấm chuột phải vào ô, rồi bấm vào Xóa chú thích.

Nếu bạn cần xóa câu trả lời, hãy đặt con trỏ vào ô. Sau đó, đặt con trỏ lên chính văn bản trả lời, rồi bấm vào Xóa.

Lưu ý: Xin lưu ý rằng người khác có thể chỉnh sửa chú thích của bạn. Chú thích trong Office chú thích được lưu trữ trong tệp nên bất kỳ ai có quyền truy nhập vào tệp của bạn đều có thể chỉnh sửa chú thích của bạn.

Bấm chuột phải vào ô, rồi bấm vào Chèn chú thích (hoặc nhấn Shift+F2). Nếu bạn đang sử dụng Excel for Office 365, hãy bấm chuột phải vào ô, rồi chọn Ghi chú mới.

Nhập văn bản chú giải của bạn.

Bấm ra bên ngoài hộp.

Xem thêm:

Nếu bạn cần chỉnh sửa ghi chú, hãy bấm chuột phải vào ô, rồi bấm vào Chỉnh sửa chú thích. Nếu bạn đang sử dụng Excel for Office 365, hãy bấm chuột phải vào ô, rồi chọn Chỉnh sửa ghi chú

Nếu bạn cần xóa ghi chú, hãy bấm chuột phải vào ô, rồi chọn Xóa chú thích. Nếu bạn đang sử dụng Excel for Office 365, hãy bấm chuột phải vào ô, rồi chọn Xóa ghi chú.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *